Nieuwe antimisbruikbepaling in de Europese moeder-dochterrichtlijn

29/01/2015 - IAB

De Raad van de ministers van de EU heeft aan de Europese moeder-dochterrichtlijn een antimisbruikbepaling toegevoegd. Die moet de belastingontwijking en agressieve fiscale planning door ondernemingsgroepen aan banden leggen.
Lees meer in de persmededeling van de Raad en in de mededeling van de bevoegde Commissaris voor belastingen, Pierre Moscovici [enkel beschikbaar in het Engels].

Zie ook: RICHTLIJN (EU) 2015/121 VAN DE RAAD van 27 januari 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten

Thema's:
Kernwoord(en):