Algemene ledenvergadering 2015: aanstelling commissarissen en verkiezing nieuw lid Commissie van beroep

13/02/2015 - IAB

De algemene ledenvergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten vindt plaats op zaterdag 25 april 2015, te:

 

SQUARE - BRUSSELS MEETING CENTRE
Glass Entrance
Kunstberg
B-1000 Brussels

1. Twee commissarissen-titularissen (één Nederlandstalige en één Franstalige) en twee plaatsvervangende commissarissen (één Nederlandstalige en één Franstalige)

De commissarissen-titularissen en de plaatsvervangende commissarissen worden verkozen voor een periode van één jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in 2015.

2. Eén (Franstalig) plaatsvervangend lid met de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent voor de Commissie van beroep van het Instituut

Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten is elke kamer van de Commissie van beroep mede samengesteld uit twee leden met dezelfde hoedanigheid of met dezelfde hoedanigheden als het lid dat voor de Commissie van beroep voorkomt. De (waarnemende) leden worden benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar.

Overeenkomstig artikel 7 van diezelfde wet zal het mandaat van de leden van de Commissie van beroep, verkozen op 24 april 2010, eindigen na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten die zal plaatsvinden in 2016. Voor de leden verkozen tijdens de algemene vergadering van 26 april 2014, eindigt hun mandaat echter na de algemene vergadering van april 2020.

Kandideren doet u per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Renaissance Building, Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel. De kandidaturen moeten uiterlijk 30 dagen voor de algemene vergadering ingediend zijn.

Overeenkomstig artikel 23, §2 van het huishoudelijk reglement moet iedere kandidatuur door ten minste tien leden gesteund zijn; deze tien leden moeten allen de kandidatuurstelling ondertekend hebben en hun lidnummer van het IAB vermelden.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):