Voordeel van alle aard intresten 2014

26/02/2015 - IAB

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard, in geval van renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet, werd op 22 februari 2015 ondertekend door de koning. Het KB zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Toegekende voordelen in 2014 (rentevoeten).

Art. 18, § 3, 1°, b, alinea 1er, KB/WIB 92 Leningen waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd. 4,16 
  Andere leningen 3,18
Art. 18, § 3, 1°, c, 2°, KB/WIB 92 Wagen (maandelijks lastenpercentage) 0,10
  Andere leningen (maandelijks lastenpercentage) 0,22
Art. 18, § 3, 1°, d, KB/WIB 92 Niet-hypothecaire leningen 9,20

Thema's:
Kernwoord(en):