Aangifte in de personenbelasting 2015 gelanceerd!

28/04/2015 - Daniël Maes, accountant-belastingconsulent - Studiedienst IAB

In aanwezigheid van Hans D’Hondt, Voorzitter van het Directiecomité, en van Philippe Jacquij, Administrateur Grote Ondernemingen tijdelijk belast met de functie van Administrateur-generaal van de Fiscaliteit, werd de aftrap gegeven van de indieningsperiode voor de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015. Wij waren samen met de verzamelde pers aanwezig op de persconferentie die bij deze gelegenheid werd gegeven op dinsdag 28 april.

Belangrijk voor de accountants en/of belastingconsulenten: www.taxonweb.be is toegankelijk sinds 28 april 2015 en de indieningstermijn via Tax-on-Web (TOW) voor de mandatarissen werd behouden op 29 oktober 2015! De papieren aangifte dient ten laatste op 30 juni 2015 te worden ingediend (zowel voor burgers, mandatarissen en verbeteringen voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA’s)). Burgers die hun aangifte via TOW indienen – of voor verbeteringen van VVA’s via TOW – dienen dit ten laatste op 15 juli 2015 te doen.

We komen inhoudelijk eerstdaags terug op deze persconferentie!

Thema's:
Kernwoord(en):