Algemene vergadering 2015: ledenbijdrage + verslag penningmeester en commissarissen + procedurekosten en administratieve kosten

6/05/2015 - IAB

Dit jaar keurde de algemene ledenvergadering van het IAB de nieuwe ledenbijdragen en de begroting 2015 goed.

Ieder lid zal een persoonlijke e-mail ontvangen waarin verzocht wordt om de ledenbijdrage te betalen. De leden van wie het e-mailadres onbekend is bij de diensten van het Instituut, zullen het verzoek tot betaling van de ledenbijdrage per brief ontvangen.

De persoonlijke bijdrage en de betaalgegevens zijn tevens beschikbaar via het e-loket. De ledenbijdrage is gebaseerd op de situatie afgesloten op 3 februari 2015.

Vragen over de ledenbijdrage moeten schriftelijk worden gericht aan het Instituut.

De algemene vergadering heeft de procedurekosten en administratieve kosten voor 2015 – die overigens onveranderd zijn ten opzichte van vorig jaar – goedgekeurd.

Verslag van de penningmeester en de commissarissen

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):