Grondwettelijk Hof bevestigt dat een zelfstandige die een vrij beroep uitoefent in de vorm van een vennootschap geen gerechtelijke reorganisatie mag aanvragen

6/05/2015 - IAB

In zijn arrest van 12 maart 2015 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen niet discriminerend is in zoverre het impliceert dat een zelfstandige die een vrij beroep uitoefent en in de vorm van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm werkzaam is, niet het voordeel geniet van de maatregelen in werking gesteld bij de vermelde wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, terwijl elke andere zelfstandige die in de vorm van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm werkzaam is, wel het voordeel geniet van de bij die wet in werking gestelde maatregelen.

Thema's:
Kernwoord(en):