Drukwerk dat niet bestemd is voor reclame onderworpen aan verlaagd btw-tarief

16/06/2015 - IAB

De btw-beslissing nr. E.T.127.539 d.d. 16.06.2015, die eerstdaags wordt gepubliceerd, heeft betrekking op het toegepaste btw-tarief op drukwerk, affiches en posters.

De beslissing vult de eerder genomen beslissingen van 13 juni 2002 en 24 maart 2006 verder aan en bevestigt dat reclamedrukwerk onderworpen is aan het normaal tarief van 21 %.

Worden niet beschouwd als reclamedrukwerk en kunnen dus bijv. wel van het verlaagd btw-tarief genieten:

  • affiches voor humanitaire acties of organisaties
  • notariële affiches
  • affiches die een culturele, sportieve, sociale manifestatie of een folkloristische stoet of dergelijke aankondigen.

Posters die bestemd zijn om in de privésfeer te worden gebruikt en niet bestemd zijn om het publiek te informeren, zijn daarentegen onderworpen aan het normaal tarief van 21 %, zelfs wanneer er een tekst op staat.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):