Prestaties van gebarentolken vanaf 1 juli 2015 vrijgesteld van btw

17/06/2015 - IAB

Binnenkort wordt een nieuwe btw-beslissing over gebarentolken gepubliceerd op fisconetplus (Beslissing BTW nr. E.T.127.709 d.d. 15.06.2015).

Huidige situatie

Prestaties van gebarentolken zijn vrijgesteld als ze rechtstreeks aan de doven of slechthorenden werden aangerekend, maar zijn in principe tegen 21 % te belasten als ze worden aangerekend aan derden (bijv. werkgevers, overheden, rechtbanken enz.) die een beroep doen op hun diensten.

Situatie vanaf 1 juli 2015

Deze situatie is niet logisch te noemen en valt ook moeilijk te rijmen met de vereenvoudiging en de humanisering van de btw-regelgeving waar het kabinet Financiën voor staat. Vandaar dat de prestaties van gebarentolken vanaf 1 juli 2015 sowieso verplicht onder de vrijstelling van art. 44, § 2, 2° W. BTW vallen, ongeacht aan wie die prestaties worden aangerekend.

De PV van 20.11.2013 en de beslissing nr. ET 93.267 van 25.11.1999 worden ingetrokken. De beslissing nr. ET 124.252 van 30.05.2013 heeft geen betrekking meer op gebarentolken.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):