Europees actieplan in de strijd tegen belastingontwijking: doelstellingen en kalender!

22/06/2015 - IAB

De Europese Commissie heeft woensdag 17 juni 2015 het tweede gedeelte van haar actieplan voor een billijker en efficiënter vennootschapsbelasting gepubliceerd. Dit onderdeel volgt op een pakket fiscale transparantiemaatregelen die de Commissie al in maart 2015 had voorgesteld om de schadelijke belastingconcurrentie in de EU aan te pakken. Door die concurrentie lopen de lidstaten immers heel wat fiscale inkomsten mis. Het actieplan, dat tal van maatregelen treft, zal op zeer korte termijn worden uitgewerkt. Het grootste deel zal tegen 2016 worden afgerond.

Wij willen heel graag jullie aandacht vestigen op deze belangrijke doelstellingen.

  • Herlancering van de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) als oplossing van de hervorming van de vennootschapsbelasting. In de marge van de herlancering van het voorstel uit 2011, dat momenteel stil ligt, heeft de Commissie een strategie opgesteld:
  1. Gemeenschappelijk: eerst wil ze de basis harmoniseren – de 28 lidstaten moeten overeenkomen wat belastbaar is – door de CCCTB te verplichten en niet meer optioneel (zoals eerder voorzien) te maken.
  2. Consolidatie: vervolgens wordt de winst op geconsolideerde wijze berekend op Europees niveau, waarna ze wordt verdeeld volgens een formule dat gebaseerd is op het verkoop, de arbeid, de vastleggingen in elke lidstaat. Zodoende zouden de ondernemingen de juiste bijdrage moeten betalen op de winst in een land waar ze die winst hebben gerealiseerd

Zoals jullie zien, is het niet de bedoeling om de nationale belastingtarieven te harmoniseren of om een minimumtarief vast te stellen, maar eerder om ervoor te zorgen dat de landen zich op elkaar afstemmen. 

  • Verbetering van de transparantie! Deze constante zorg vertaalde zich onder andere in een lijst met 30 belastingparadijzen. Die lijst omvat alle landen en territoria die zich reeds op de zwarte lijst van de lidstaten bevinden. De meeste van die landen en territoria situeren zich in de Antillen of in Centraal-Amerika, al liggen sommige nog in Europa (Andorra, Guernesey, Liechtenstein en Monaco).

We delen tot slot ook mee dat de Commissie een publieke raadpleging heeft gelanceerd. Ze wil namelijk te weten komen of de ondernemingen moeten worden verplicht bepaalde fiscale informatie (per land) kenbaar te maken aan de hand van een reporting, zoals dat gevraagd wordt door sommige ngo’s.

Wordt allicht vervolgd! 

Voor meer info:

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Internationaal
Kernwoord(en):