Uitnodiging symposium “Mijn boekhouder/accountant, mijn partner in business?”

Gent,15 september 2015 - Attest 3 u vorming

29/06/2015 - IAB - HoGent

Graag nodigen wij u uit op het symposium “Mijn boekhouder/accountant, mijn partner in business?”. Dit symposium wordt georganiseerd door Hogeschool Gent in samenwerking met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Elektronische facturatie en gebruiksvriendelijkere software zorgen voor een verschuiving in uw takenpakket. Uw dienstverlenende rol als accountant krijgt een nieuwe dimensie en uw klant vraagt niet alleen cijfers, maar vooral sturingsinformatie die waarde toevoegt en inzicht verschaft in de cijfers, die hem toelaat betere keuzes te maken en zijn bedrijfsvoering te optimaliseren.

Wilt u als accountant klaar zijn voor de toekomst, uw klanten proactief benaderen, dan is het zinvol eens te reflecteren over uw functioneren en over uw rol als adviseur die de ondernemer bijstaat in alle levensfasen van de onderneming.

De cruciale vraag in deze evolutie naar een coachende, adviserende rol als externe accountant is hoe de dienstverlening maximaal kan worden afgestemd op de behoeften van uw klant. HoGent voerde daarom in samenwerking met UGent, het IAB en het BIBF een onderzoek uit dat additionele diensten en de mate waarin kmo’s er gebruik van maken in kaart bracht. Daartoe werden zowel de beroepsbeoefenaars als de kmo’s midden 2014 online bevraagd.

Met dit symposium willen we een forum bieden waar zowel beroepsbeoefenaars als ondernemers en academici aan bod komen. Bart Van Coile zal als ondervoorzitter van het IAB zijn visie geven over de opportuniteiten tot een optimale dienstverlening, Jan Sap (Unizo) zal de visie van de ondernemers vertegenwoordigen. Uit het onderzoek blijkt immers dat vele ondernemers hun boekhouder of accountant nog meer als kost dan als investering percipiëren.

We bieden u ook de resultaten van het onderzoek aan en gaan daar meteen verder op in door het symposium af te sluiten met een levendig debat tussen alle belanghebbende partijen. In het panel voorzien we zowel vertegenwoordigers van de beroepsbeoefenaars als vertegenwoordigers van de ondernemers. Moderator is prof. dr. Patricia Everaert (UGent), copromotor van het onderzoeksproject.

Graag verwijzen we naar het volledige programma op http://fbo.hogent.be/mijnpartnerinbusiness.
Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven tot 8 september 2015. Mocht u nog bijkomende informatie wensen, dan kan u contact opnemen met Stefanie De Bruyckere (stefanie.debruyckere@hogent.be).  

Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen!


Stefanie De Bruyckere, Carine Coppens, Frederik Verplancke
Onderzoeksteam, Hogeschool Gent

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):