Meer leesbare brieven van de FOD Financiën: helpt u mee?

7/07/2015 - IAB - FOD Financiën

De FOD Financiën is zich ervan bewust dat niet alle brieven die hij momenteel verzendt even duidelijk en toegankelijk zijn voor de belastingplichtigen. Daarom heeft hij zich tot doel gesteld de leesbaarheid van zijn brieven te verbeteren.

U kunt uw steentje bijdragen door hem te laten weten welke brieven voor uw klanten niet duidelijk genoeg zijn. Komen uw klanten bij u omdat ze niet begrijpen wat ze moeten doen met een brief? Of begrijpen ze niet waarom ze een bepaalde brief krijgen?

Geef ons dan ten laatste op 31 juli 2015 via info@iec-iab.be door met welke brieven u en uw klanten problemen ondervinden. Bezorg ons zeker de volgende gegevens:

  • Titel of onderwerp van de brief (bijv. op nul zetting btw rekening-courant, herinneringsbrief aangifte in de vennootschapsbelasting ...) 
  • Eventueel documentnummer (staat op sommige brieven links onderaan)
  • Eventueel beschrijving van concrete problemen met de brief

Wij geven die informatie dan door aan de FOD Financiën zodat hij ermee aan de slag kan gaan.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):