Oproep tot kandidatuurstelling: Jongerenadviesraad

14/07/2015 - IAB

In 2012 besliste de Raad van het Instituut om in de toekomst een Jongerenadviesraad (JAR) op te richten. Deze raad heeft als taak om:

  • stagiairs en leden tot maximaal 37 jaar de kans te geven elkaar op regelmatige basis te ontmoeten en na te denken over de toekomst van het beroep van accountant en/of belastingconsulent.
  • de stem te zijn van de leden, de stagiairs of de kandidaat-stagiairs, en de verwachtingen van deze jonge generatie over te brengen aan de Raad van het IAB.
  • activiteiten te organiseren, speciaal gericht op de jongere leden.
  • verschillende initiatieven te nemen ten gunste van de jongere leden.

De raad is samengesteld uit 24 personen, evenwichtig verdeeld over beide talen, onder wie één voorzitter en één covoorzitter. De raad kadert in de algemene organisatie van het Instituut.

De Jongerenadviesraad is sinds september 2014 een volwaardig orgaan binnen het Instituut. De JAR overkoepelt drie werkgroepen (‘Communicatie’, ‘Netwerken’ en ‘Imago’) en heeft als topprioriteit het beroep aantrekkelijker en levendiger te maken. In die zin wil de JAR het grote publiek laten kennismaken met het beroep en tezelfdertijd de jongeren/studenten warm maken voor het beroep.

Jonge accountants en belastingconsulenten zijn de toekomst van ons beroep. Ook jij maakt hier deel van uit! Met je kennis en ervaring weet je beter dan wie ook wat er leeft bij je leeftijdsgenoten.

  • Hoe zie jij bijvoorbeeld jouw beroep evolueren?
  • Hoe ziet het kantoor van de toekomst er in jouw ogen uit?
  • Welke meerwaarde heeft de titel van accountant en/of belastingconsulent volgens jou?
  • Wat verwacht je van het Instituut?
  • Hoe zou jij collegialiteit en uitwisseling van ervaring binnen ons beroep versterken?

Heb jij een duidelijke visie op de toekomst en wil jij je stem laten horen bij het Instituut? Ben je maximaal 37 jaar oud? Stel jezelf dan nu kandidaat voor de Jongerenadviesraad!

Je kan je kandidatuur schriftelijk richten tot Stéphane De Bremaeker (s.debremaeker@iec-iab.be) of per brief naar: Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten – Renaissance Building – Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel.

Deze oproep tot kandidatuurstelling wordt afgesloten op zondag 16 augustus 2015.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):