Ministerieel besluit van 14 juli 2015 tot erkenning deskundigen bij overdracht apotheken gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

17/07/2015 - IAB

In het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2015 werden de namen van de deskundigen in het kader van het wettelijk toezicht op de overdracht van apotheken (KB 13.04.1977) bekendgemaakt.

De deskundigen werden erkend voor een periode van 5 jaar door de minister van Volksgezondheid.

Thema's:
Kernwoord(en):