Vormingsfonds op maat van sector van de vrije beroepen (PC336) - Enquête

22/07/2015 - IAB

In 2011 werd het vormingsfonds bij het paritair comité voor de vrije beroepen (PC336) opgericht. Sinds 2015 wordt de werking van het vormingsfonds opgestart en uitgerold. Om te zorgen dat de werking afgestemd is op de noden van u en uw werknemers werd deze enquête opgesteld. Door 15 minuten tijd te nemen om ze in te vullen kan u er voor zorgen dat het vormingsfonds een absolute meerwaarde betekent voor u en uw werknemers.

Link naar de enquête.

Vragen? Neem dan contact op met Nele Muys, Coördinator vormingsfonds Vrije Beroepen (PC336)

Thema's:
Kernwoord(en):