Schoolfotograaf en btw

4/09/2015 - IAB

Het nieuwe schooljaar is begonnen. In de scholen komt de eerste weken van september traditioneel de schoolfotograaf langs. De beleidscel heeft aan de administratie gevraagd om de btw-aspecten verbonden aan schoolfotografie opnieuw te onderzoeken. Gelet op het arrest van het hof van beroep van 17 december 2014 was zo’n onderzoek immers nodig. De vroegere beslissing nr. ET 110.941 van 27 maart 2006 was niet in overeenstemming met het arrest en met de concrete feitelijke omstandigheden zoals die zich in de scholen voordoen. Deze beslissing wordt dan ook opgeheven.

Voortaan wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende hypothesen met elk eigen btw-regels. Het is aan de schoolfotograaf en de onderwijsinstelling zelf om uit te maken welk geval op hen van toepassing is. In de oude beslissing was enkel sprake van het derde geval.

 • Geval 1: de onderwijsinstelling is een gewone koper - verkoper 
  De onderwijsinstelling treedt dan op in eigen naam en voor eigen rekening en draagt zelf het afzetrisico.
  Relatie fotograaf – onderwijsinstelling: levering van een goed, 21 % btw te rekenen op de door de schoolfotograaf aan de onderwijsinstelling aangerekende prijs.
  Relatie onderwijsinstelling – ouders: levering van een goed, vrijgesteld op grond van art. 44, § 2, 12° W.Btw.
 • Geval 2: de onderwijsinstelling treedt op als commissionair
  De onderwijsinstelling treedt dan op in eigen naam, maar voor rekening van de fotograaf.
  Relatie schoolfotograaf – onderwijsinstelling: levering van een goed, 21 % btw te rekenen op de verkoopprijs van de foto’s min het commissieloon dat toekomt aan de onderwijsinstelling.
  Relatie onderwijsinstelling – ouders: levering van een goed, vrijgesteld op grond van art. 44, § 2, 12° W.Btw.
 • Geval 3: de onderwijsinstelling verstrekt een globale dienst voor de fotograaf, m.i.v. van haar diensten als lasthebber
  De onderwijsinstelling treedt dan op in naam en voor rekening van de fotograaf.
  Relatie onderwijsinstelling – fotograaf: dienstprestatie, vrijgesteld op grond van art. 44, § 2, 12° W.Btw.
  De tegenprestatie van de fotograaf die bestaat in de gratis afgifte van foto’s door de fotograaf aan de onderwijsinstelling is te beschouwen als een levering van een goed: 21 % btw te rekenen op de normale waarde van de foto’s.
  Relatie fotograaf – ouders: : levering van een goed, 21 % btw te rekenen op de door de ouders totaal betaalde prijs (dus m.i.v. commissiekosten die afgestaan worden aan de onderwijsinstelling).

Btw-beslissing nr. ET 128.163 van 2 september 2015

Thema's:
Kernwoord(en):