Bijzondere biztax-termijnen

Bijzondere Biztax-termijnen voor indienen van aangifte vennootschapsbelasting voor cliënten-vennootschappen met gebroken boekjaar, waarvan STATUTAIRE algemene vergadering plaatsvindt in de loop van de zesde maand na afsluitdatum van boekjaar

30/09/2015 - IAB

Een aantal leden heeft ons meegedeeld problemen te ondervinden om een bijkomende termijn te verkrijgen voor het tijdig indienen van de Biztax-aangifte van cliënten-vennootschappen met een gebroken boekjaar, waarvan de statutaire algemene vergadering pas plaatsvindt in de loop van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar.

Om een actuele case te nemen: een boekjaar met afsluitdatum 31 maart, waarvan de statutaire algemene vergadering plaatsvindt in september 2015. De normale uiterlijke indieningsdatum voor de Biztax-aangifte van deze vennootschap is 30 september 2015, wat in vele gevallen een probleem schept voor het naleven van deze indieningstermijn.

In een constructief gesprek met de topambtenaren van de FOD Financiën zijn we de volgende procedure overeengekomen om dit probleem te verhelpen.

Zoals aangekondigd in ons e-zine van vorige week, hebben we voor dergelijk geval een termijn verkregen tot 31 oktober 2015. Let wel: deze bijkomende termijn wordt echter niet automatisch toegekend.

Indien u zo’n probleem hebt en nog geen geschreven akkoord voor een bijkomende termijn hebt ontvangen van de lokale controle, dan dient u aan de betrokken controle te vragen naar een bijkomende termijn tot uiterlijk 31 oktober 2015. Daarbij zet u het IAB in kopie van uw e-mail met volgend e-mailadres: servicedesk@iec-iab.be. Indien u daarna toch nog problemen zou ondervinden en het gevraagde uitstel van maximaal één maand niet zou verkrijgen, dan kan het IAB zodoende het (de) betrokken dossier(s) centraliseren en indien nodig overmaken aan de administratie.

Let wel: deze bijzondere regeling is enkel van toepassing op vennootschappen met gebroken boekjaren, waarvan de statutaire algemene vergadering plaatsvindt in de zesde maand na afsluitdatum van het boekjaar. In de bijlage vindt u een praktische tabel met meer gelijkaardige concrete voorbeelden.

Het Instituut dankt de fiscale administratie voor het overleg en de overeengekomen oplossing. Om administratieve overlast te vermijden, raden wij u aan om slechts in verantwoorde gevallen die voldoen aan voornoemde voorwaarden een beroep te doen op deze bijzondere uitstelprocedure.

Thema's:
Kernwoord(en):