Uitzonderlijke verlenging indieningstermijn BIZTAX tot 7 oktober 2015!

30/09/2015 - IAB

Na een intensief overleg met het kabinet van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, en de topambtenaren van de FOD Financiën werd beslist om de indieningstermijn voor BIZTAX uitzonderlijk te verlengen tot 7 oktober 2015.

Wij wensen bij deze nogmaals de nadruk te leggen op het belang van een gespreide indiening van de aangiften over de volledige indieningstermijn. Enkel op deze manier kan een overbelasting van de e-services worden voorkomen en kunnen wederzijdse frustraties bij zowel onze leden als bij de administratie worden vermeden.

Neem nu reeds uw voorzorgen voor de volgende indieningstermijn voor de aangiften in Tax-on-Web tegen 29 oktober 2015!

Thema's:
Kernwoord(en):