Week van de bedrijfsoverdracht: 26 tot 30 oktober 2015

Continuïteit van uw klanten is uw zaak

7/10/2015 - IAB - Federatie Vrije Beroepen en Agentschap Ondernemen

Hoeveel van uw klanten bespreken de toekomst van hun bedrijf met u? Vragen ze aan u hoe ze de overdracht van leiding en eigendom moeten aanpakken? Neen, misschien zitten ze wel te wachten tot u hen er over aan spreekt.

26 000 Vlaamse ondernemers ouder dan 55 jaar kregen de voorbije week een brief van minister Muyters om hen aan te moedigen op tijd over de opvolging na te denken. Deze brief is voor boekhouders en accountants een mooie aanleiding om zelf het onderwerp bedrijfsoverdracht ter sprake te brengen.

Moedig uw oudere klanten aan om het gratis infopakket bedrijfsoverdracht aan te vragen bij Agentschap Ondernemen en om deel te nemen aan een van de talrijke infosessies tijdens de Week van de bedrijfsoverdracht.

De Week van de bedrijfsoverdracht vindt elk jaar plaats in de week voor de herfstvakantie. Met de Week van de bedrijfsoverdracht wil het Agentschap Ondernemen drie doelen bereiken:

 • ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken en erover te praten
 • ondernemers veel kansen geven zich te informeren over verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht en
 • ondernemers in contact brengen met gespecialiseerde dienstverleners.

STARTEVENT OP MAANDAG

Minister Muyters opent de Week van de bedrijfsoverdracht op maandag 26 oktober 2015 in het Elzenveld te Antwerpen. U kunt er deelnemen aan diverse workshops en informatie inwinnen op de infomarkt. Tevens kunnen overlaters, opvolgers en overnemers er terecht voor een gratis adviesgesprek met gespecialiseerde adviseurs en coaches.

Workshops

 • de voorbereiding van een opvolging of overname (Deloitte)
 • een zaak kopen of verkopen op Overnamemarkt.be
 • financiering van een overname (PMV)
 • vergeet de menselijke kant niet: vertoning kortfilm ‘Mateo’ met aansluitend bespreking (ING)

’s Avonds lichten Antwerp Management School en Universiteit Hasselt de voor u interessante accenten toe uit de studie ‘Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen’. Aansluitend geven ondernemers in een panelgesprek hun persoonlijke reflectie op de resultaten van de studie en is er ruimte om in te gaan op hun opvolgingsverhaal.

Panelleden

 • Mathi Gijbels (n.v. Mathieu Gijbels)
 • Frank Van Parijs (Groep De Condé)
 • Gerard Spaas (Spaas kaarsen)
 • Marc Van Den Broeck (Trafuco)
 • Eddy Van Loon (ex EVLO)

Deelnemen aan het startevent van de Week van de bedrijfsoverdracht is gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Meer info via www.weekvandebedrijfsoverdracht.be.

INFOSESSIES EN OPLEIDINGEN VAN DINSDAG TOT VRIJDAG

De overdracht van de leiding en het eigenaarschap van een bedrijf hebben een belangrijke impact op de toekomst van dat bedrijf. Dit vraagt een grondige voorbereiding. Zowel menselijke, juridische, fiscale als financiële factoren spelen een rol. Het is dan ook van cruciaal belang dat ondernemers en hun familie zich tijdig en goed informeren.
Tijdens de Week van de Bedrijfsoverdracht vinden over heel Vlaanderen activiteiten plaats. Een overzicht vindt u terug op www.weekvandebedrijfsoverdracht.be.

INFOPAKKET

Het overdragen van een bedrijf is voor uw klant een grote stap. Hij wil niet over één nacht ijs gaan. Hij wil rustig alles op een rijtje zetten. Zichzelf en zijn familie voorbereiden. Daarom stelt Agentschap Ondernemen zijn vernieuwd INFOPAKKET gratis ter beschikking. Het infopakket kwam tot stand in samenwerking met verschillende partners. Dit ruime aanbod brochures doet uw klant nadenken over zijn opvolging. Hij vindt er ook een stappenplan en komt te weten hoe hij zijn onderneming kan klaar maken voor de overdracht, binnen of buiten de familie.
www.agentschapondernemen.be/artikel/gratis-infopakket


 

Thema's:
Kernwoord(en):