Problemen met de elektronische fiscale aangiftes

22/10/2015 - IAB

Wij ontvingen massaal telefoons en e-mails betreffende de traag of niet-werkende applicaties van de fiscus voor het indienen van de aangiftes via Intervat en TOW.

Dit zorgt uiteraard voor onnodige frustraties waardoor de beoogde win-win van het elektronisch indienen van fiscale aangiftes helaas verloren gaat.

Deze win-win zou erin moeten bestaan dat u sneller en efficiënter de aangiftes kan indienen en dat de overheid deze sneller kan verwerken. De realiteit is helaas anders. De wijzigingen in de aangiftes door de zesde staatshervorming en het regime van de liquidatiereserve hebben er bovendien voor gezorgd dat zowel de gespecialiseerde softwareproducenten als de fiscus hun programma’s later hebben kunnen aanpassen, wat maakt dat ze ook later ter beschikking werden gesteld.

Rekening houdend met al deze elementen zullen wij dan ook samen met onze collega’s van het BIBF bij de minister van Financiën aandringen om:

  • Geen boetes aan te rekenen voor laattijdige aangiftes van het derde kwartaal;
  • Een verlenging van 14 dagen te verkrijgen voor de aangiftes TOW die normaal tegen 29 oktober 2015 moeten worden ingediend;
  • De broodnodige investeringen te doen teneinde de informaticatoepassingen van de fiscus aan te passen aan de behoeften van de sector en deze van een moderne overheidsadministratie.

Op deze manier kan de beoogde win-winrelatie tussen de overheid en de belastingplichtigen en hun adviseurs worden hersteld. Dit in de geest van de tax-cificatie zoals omschreven in het regeerakkoord.

Momenteel werd onze vraag tot verlenging van de indieningstermijn voor TOW niet aanvaard door de minister, maar zijn kabinet vraagt ons hen te informeren over de evolutie van de situatie.

Indien u in tussentijd verder problemen ondervindt bij het indienen van uw fiscale aangiften, vragen wij u om deze uitsluitend per e-mail door te sturen naar onze servicedesk op servicedesk@iec-iab.be, indien mogelijk met de nodige screenshots van de foutmeldingen. Wij zullen deze informatie geanonimiseerd overmaken aan het kabinet van de minister. Wij danken u voor uw samenwerking.

Wees ervan overtuigd dat wij uw moeilijkheden delen en dat wij permanent overleg plegen met de minister en zijn administratie.

Thema's:
Kernwoord(en):