Tax-on-web: verlenging van één week

26/10/2015 - IAB

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt heeft beslist om de termijn voor de indiening van de aangiften personenbelasting via Tax-on-web door mandatarissen voor hun cliënten met één week te verlengen tot en met 5 november 2015.

Thema's:
Kernwoord(en):