Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme: nieuwe lijst van niet-meewerkende landen

13/11/2015 - IAB

U vindt hier de nieuwe lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, zoals vastgesteld door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen.

Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 26 juni 2015.

Thema's:
Kernwoord(en):