Administratie aanvaardt verlaagd tarief voor instellingen met sociaal oogmerk

18/11/2015 - IAB - FOD Financiën

Over enkele dagen wordt btw-beslissing nr. ET 125.040 van 17 november 2015 in verband met het verlaagd tarief voor instellingen met sociaal oogmerk gepubliceerd op fisconetplus.

De beslissing is een vervolgverhaal op de beslissing nr. ET 127.958 van 21 mei 2015 waarin de minister bij wijze van tolerantie heeft toegelaten dat (buurt)winkels gratis voedseloverschotten, zonder btw-gevolgen en met een minimum aan formaliteiten, kunnen wegschenken aan lokale initiatieven op het gebied van voedselhulp en armoedebestrijding.

Wat is het probleem?

Kringwinkels, kringloopcentra en andere instellingen met sociaal oogmerk genieten momenteel onder bepaalde voorwaarden (zoals afwezigheid van concurrentieverstoring en erkenning door de bevoegde overheid) van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor hun goederenleveringen en dienstprestaties, zoals voor de verkoop van gratis verkregen kleding, het herstellen van fietsen, strijkdiensten enzovoort.

Een aantal goederenleveringen en diensten zijn evenwel uitdrukkelijk uitgesloten van het verlaagd tarief, zoals het herstellen van motorfietsen, reinigingswerken aan gebouwen of andere werken in onroerende staat, leveringen van goederen die aanvankelijk werden aangekocht en dus niet gratis zijn verkregen enzovoort. 

Indien deze instellingen toch voornoemde handelingen zouden verrichten, verliezen ze het verlaagd tarief voor al hun goederenleveringen respectievelijk dienstprestaties (dus ook voor die handelingen waarvoor normaal wel het verlaagd tarief geldt).

Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke noden en behoeften, bieden echter meer en meer sociale instellingen een ruimer gamma van handelingen aan, wat in de praktijk dus steeds meer leidt tot het verlies van het verlaagd tarief voor al hun handelingen.

Geboden oplossing

De administratie aanvaardt nu dat de betreffende instellingen het verlaagd tarief behouden voor die goederenleveringen en dienstprestaties die normaal wel onder het verlaagd tarief vallen, ook al bieden ze een ruimer gamma van handelingen aan.

Deze regeling gaat in vanaf 1 januari 2016.

Thema's:
Kernwoord(en):