Bijzondere liquidatiereserve: uiterste aangifte- én betaaltermijn – administratieve tolerantie

23/11/2015 - IAB - FOD Financiën

Zoals u weet moeten kmo’s die een bijzondere liquidatiereserve willen aanleggen voor het aanslagjaar 2013 een speciaal aangifteformulier 275 A-Bijz.-aj. 2013 gebruiken en ten laatste op 30 november 2015 de afzonderlijke betaling van 10% verrichten.

Onze leden worden bedolven door talloze vragen van hun cliënten en de studiedienst van het IAB heeft eveneens heel wat vragen van onze leden te verwerken gekregen.

Omwille van het feit dat indien de bijzondere aanslag niet tijdig zou betaald zijn – dit betekent dat deze uiterlijk op 30 november 2015 effectief op de rekening van het ontvangkantoor moet geboekt zijn – dit nadelige gevolgen zou hebben voor de kmo’s die deze gunstige maatregel zouden mislopen, hebben wij aan de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, verzocht om deze termijn met 15 dagen te verlengen.

Het is ons een bijzonder genoegen u te kunnen meedelen dat de minister op ons verzoek is ingegaan en beslist heeft een administratieve tolerantie toe te staan. Blijkens de communicatie van de FOD Financiën zullen alle betalingen en aangiften die uiterlijk op dinsdag 15.12.2015 op het Inningscentrum toekomen, tijdig zijn.

Wij danken de minister voor het positieve gevolg aan onze belangrijke vraag voor zowel de kmo’s als onze leden en wij hielden er aan u hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB);Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):