Forum for the Future: belangrijk bericht!

24/11/2015 - IAB - Forum for the Future

Nu de congresdata met rasse schreden naderen, houden wij eraan u – in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen en de actuele context van acute dreiging ‒ opnieuw te contacteren in verband met het Forum for the Future 2015 van aanstaande woensdag 25/11 en donderdag 26/11.

Door de opeenvolging van uitzonderlijke gebeurtenissen van de afgelopen week is de nationale veiligheidsraad overgegaan tot een verhoging van het terroristisch dreigingsniveau naar niveau 4 voor het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest en blijft tot op heden het dreigingsniveau 3 voor de rest van het Belgisch grondgebied gehandhaafd.

Wij hebben overlegd met de verschillende partners van het congres alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet laten plaatsvinden van het congres.

Voor onze stichting is de veiligheid van de congressisten en exposanten vanzelfsprekend de absolute prioriteit. Vandaar dat wij besloten hebben dat er geen andere mogelijkheid is dan over te gaan tot een annulatie van het congres en het uit te stellen naar een latere datum (waarschijnlijk in maart 2016).

Wij rekenen erop dat u begrip kunt opbrengen voor onze beslissing en ze begrijpt, in deze context van onuitgegeven overmacht.

Wij komen eerstdaags bij u terug over de manier waarop en onder welke voorwaarden we het congres wensen uit te stellen naar 2016.

Thema's:
Kernwoord(en):