IAB-lid wordt topman bij de douane

24/11/2015 - IAB

Het gebeurt niet alle dagen dat een IAB-lid de overstap doet naar de fiscale administratie. Kristian Vanderwaeren is erkend belastingconsulent, gespecialiseerd in indirecte belastingen (douane, accijnzen, milieuheffingen en btw). Hij doceert aan de Fiscale Hogeschool, is een ‘ambassadeur’ van ons beroep en sinds jaren een actief lid binnen het IAB. Na een carrière bij Voka Halle-Vilvoorde, EY, Kluwer en Moore Stephens wordt hij vanaf 1 januari door de Koning benoemd als administrateur-generaal van de administratie der douane en accijnzen binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hij wordt lid van het directiecomité van de FOD Financiën en zal rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter van het directiecomité, Hans D’Hondt.
Hij wordt verantwoordelijk voor het realiseren van het politiek beleid en het behalen van de doelstellingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen omvat 3 200 medewerkers, met een functioneringsbudget van € 173 miljoen en staat in voor:

  • Heffing van douanerechten (bij invoer en uitvoer) en accijnzen (op minerale oliën, tabaksproducten, alcoholische dranken, niet-alcoholische dranken …)
  • Heffing en controle van de btw bij invoer en uitvoer
  • Bescherming, stimulering en het faciliteren van de markt (AEO, quotaregelingen, tariefcontingenten)
  • Bescherming van de samenleving aan de buitengrenzen (veiligheid, gezondheid, economie en milieu) en overige controles aan de grenzen (namaak, verdovende middelen, clandestiene immigratie)
  • Bestrijding van de fiscale en niet-fiscale fraude

Deze administratie vordert jaarlijks 10 miljard aan belastingen in.

Wij wensen hem veel succes toe en zijn ervan overtuigd dat deze ‘ambassadeur’ van ons beroep zijn steentje zal bijdragen tot de verdieping van de ‒ door het Instituut en de FOD Financiën – opgestarte duurzame tax-cificatie.

Thema's:
Kernwoord(en):