Btw-administratie geeft nuttige uitleg bij btw-aftrekregels op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen

26/11/2015 - IAB - FOD Financiën

Punt 4.1.9. van het federaal regeerakkoord voorziet dat de btw-aftrek op roerende bedrijfsmiddelen wordt geëvalueerd. De beleidscel van de minister van Financiën heeft deze evaluatie heden afgerond.

Het resultaat ervan is deze circulaire nr. 36/2015 van 23 november 2015 die eerstdaags op fisconet wordt gepubliceerd.

De btw-aftrekregels met betrekking tot gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen maakten het voorwerp uit van diverse beslissingen en antwoorden op parlementaire vragen. Deze circulaire heeft tot doel deze commentaren te coördineren, indien nuttig verder toe te lichten en waar nodig bij te sturen.

Nieuw is alleszins onder meer:
1) de btw-behandeling van bijkomende opties bij een bedrijfswagen;
2) gemengd gebruik van een demowagen;
3) een nieuwe definitie van woon-werkverkeer voor btw-doeleinden;
4) lot van de inzake beroepsgebruik afgesloten akkoorden;
5) een administratieve tolerantie voor handelsvertegenwoordigers;
6) een administratieve tolerantie voor werknemers in de bouwsector;
7) de verplichting dat een rittenadministratie op elk verzoek van de administratie moet kunnen worden voorgelegd;
8) een duidelijke omkadering van het begrip ‘onbeduidend beroepsmatig gebruik’ bij de toepassing van methoden 2 en 3;
9) een extra voorwaarde dat methode 3 slechts kan worden toegepast voor 1 voertuig per gebruiker;
10) een oplossing voor de toepassing van methode 3 voor voertuigen die aan een werknemer in het kader van het loonbeleid worden ter beschikking gesteld;
11) de duidelijke stelregel dat enkel voor gemengd gebruikte lichte vrachten één van de methoden (1 of 4) moet worden toegepast;
12) de btw-gevolgen bij de loutere terbeschikkingstelling van een tankkaart;
13) de mogelijkheid om nog btw te rekenen op het voordeel van alle aard bij de gratis terbeschikkingstelling van verwarming en elektriciteit;
14) de duidelijke regel dat geen btw meer moet gerekend worden over de gedane uitgaven als het herzieningstijdvak verstreken is;
15) een administratieve tolerantie dat geen btw moet gerekend worden over de gedane uitgaven voor goederen lager dan € 1 000, excl. btw;
16) praktische berekeningsregels voor gemengde belastingplichtigen.

De inwerkingtreding van deze nieuwe regels en toleranties is 1 januari 2016.

Bij de circulaire zijn twee bijlagen gevoegd: één met praktische voorbeelden die toelichting geven bij bepaalde topics uit de circulaire en één met een aantal FAQ's.

 

Thema's:
Kernwoord(en):