Dag van de CBN: Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert presentaties

27/11/2015 - IAB - Commissie voor Boekhoudkundige Normen

De vierde Dag van de CBN heeft plaats gehad op woensdag 18 november 2014 in het KBC Auditorium in Brussel. Onder ruime belangstelling lichtte de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de gevolgen toe van de omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU voor de Belgische boekhoud- en financieel-fiscale praktijk. Minister van Justitie Koen Geens opende het seminar, Vice-eersteminister Kris Peeters sprak het slotwoord. De presentaties vindt u in bijlage. 

© CBN

 

Thema's:
Kernwoord(en):