Ledenbijdrage voor 2016

Belang van uw ‘statuut’: informeer het IAB vóór 31 december 2015!

30/11/2015 - IAB

De algemene vergadering van het IAB stelt jaarlijks in april het bedrag van de ledenbijdrage voor . Dit bedrag wordt tijdens deze vergadering goedgekeurd door u en uw confraters.

De berekening van uw ledenbijdrage voor het komend jaar zal in overeenstemming zijn met het statuut waarin u bent ingeschreven op het moment van de Raad van januari 2016.

Informeer het IAB dan ook tijdig indien uw statuut gewijzigd werd!

Enkele voorbeelden van statuutwijzigingen:

  • Hebt u zich recent als zelfstandige gevestigd? 
  • Hebt u hiervoor een professionele vennootschap opgericht? 
  • Of werkt u sinds kort in dienstverband? 
  • Bent u gepensioneerd? 
  • Is er recent een aandelenoverdracht gebeurd binnen uw professionele vennootschap waardoor deze niet langer als een eenpersoonsvennootschap kan worden beschouwd? 
  • Werd uw vennootschap vereffend? 

Indien uw statuut is gewijzigd, gelieve dan zo snel mogelijk het nodige te doen opdat de Raad er tijdig kennis kan van nemen en de wijziging nog kan worden verwerkt vóór de berekening van de ledenbijdrage voor het jaar 2016.
Opgelet! Alle aanvragen (incl. attesten, bewijsstukken en/of verklaringen) dienen uiterlijk tegen 31 december 2015 te zijn ingediend opdat ze tijdig kunnen worden onderzocht en opdat de Raad ten laatste tijdens zijn zitting van januari zijn goedkeuring kan geven.

Belang van uw e-loket

Weet u niet zeker onder welk statuut u momenteel bent ingeschreven?

Via onderstaand schema kunt u snel nagaan tot welke categorie u behoort. Consulteer vervolgens uw e-loket om na te gaan of er geen onregelmatigheden zijn.

 

Stelt u een onregelmatigheid vast via uw e-loket, aarzel dan niet om onze diensten te verwittigen. Beter nog, dien meteen de juiste aanvraag in om de onregelmatigheid recht te zetten.

U kunt het eerste verzoek tot betaling verwachten per e-mail na de algemene vergadering van het jaar 2016 (april). Om geen belangrijke e-mails mis te lopen, kunt u via uw e-loket snel nagaan of uw e-mailadres correct vermeld is.

Uitzonderlijke omstandigheden

Een kwijtschelding van de ledenbijdrage kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden verleend. De verzoeken dienen dan ook op gemotiveerde wijze te worden overgemaakt.

Als motivatiestukken gelden:

  • Bewijs van ziekte met werkonbekwaamheid tot gevolg
  • Bewijs van invaliditeit (50 %)
  • Bewijs van sluiting vereffening vennootschap (publicatie BS voorafgaand jaar)

Elk ander verzoek zal geval per geval worden behandeld door het uitvoerend comité en de Raad.

*
*  *

Mocht uw statuut in januari 2016 of later wijzigen, gelieve ermee rekening te houden dat deze wijziging slechts kan worden in rekening gebracht voor de ledenbijdrage 2017.

Thema's:
Kernwoord(en):