Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen - wijziging vanaf 1 januari 2016 - overgangsmaatregel

4/12/2015 - IAB - FOD Financiën

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor renovatiewerken wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Deze wijziging werd door de Ministerraad van 27 november 2015 goedgekeurd en gaat in op 1 januari 2016.

De minister van Financiën voorziet in de volgende overgangsmaatregel: “werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31 december 2015 kunnen blijven genieten van de toepassing van 6 % btw volgens de huidige regels in de mate dat de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31 december 2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 31 december 2015.”

Opgelet. De overgangsmaatregel is van belang voor:

- de werken die uiterlijk 31 december 2015 nog niet voltooid zijn en die vóór die datum nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn;
- de werken die starten na 31 december 2015.

Thema's:
Kernwoord(en):