Schoolgebouwen vallen onder btw-tarief van 6 %

15/12/2015 - IAB - FOD Financiën

Er wordt een een nieuwe rubriek 'XL. Schoolgebouwen' ingevoegd in tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. Deze bepaling voert derhalve een verlaagd btw-tarief van 6 % in voor de schoolgebouwen.

Thema's:
Kernwoord(en):