Levering, uitrusting en opleiding assistentiehonden onderworpen aan verlaagd btw-tarief van 6 %

15/12/2015 - IAB - FOD Financiën

Om elke discriminatie op grond van de aard van de handicap van de betrokken personen te vermijden, zal de levering van assistentiehonden, zoals dat al het geval was voor blindengeleidehonden, voortaan aan het verlaagd btw-tarief van 6 % worden onderworpen.

Als voorwaarde voor de toepassing van het verlaagd tarief geldt dat de honden moeten worden opgeleid in een assistentiehondenschool die door de bevoegde overheid is erkend. Het verlaagd tarief is ook van toepassing op speciaal ontworpen uitrusting voor dergelijke honden zoals harnassen e.d.

De opleiding van assistentiehonden en de diensten verstrekt door dierenartsen aan de assistentiehonden worden eveneens onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 %.

Thema's:
Kernwoord(en):