FATF - Publications - Methods and Trends - Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash

17/12/2015 - IAB - CFI

Als hoofd van de Belgische delegatie bij de FAG, wens ik uw aandacht te vestigen op het document: “Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash”, (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf), dat tijdens de laatste plenaire vergadering van de FAG te Parijs werd goedgekeurd.

Dit gezamenlijke verslag van de FATF en de Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) maakt duidelijk dat contanten over de hele wereld nog steeds belangrijke betaalmiddelen zijn, naar schatting zijn verschillende valuta ter waarde van 4 biljoen USD in omloop, ondanks dat er een waaier aan girale betaalmiddelen beschikbaar is en er steeds nieuwe innoverende mogelijkheden voor girale betalingen worden ontwikkeld. Contanten worden ook vaak in de ondergrondse economie gebruikt. Grensoverschrijdend fysiek vervoer van contanten is een van de oudste vormen van witwassen en wordt vandaag de dag nog vaak toegepast. Misdadigers halen hun illegale fondsen van hun bankrekening om het controlespoor te doorbreken en de fondsen naar een ander land te brengen en het geld daar te besteden of in het bankenstelsel te brengen.

In dit verslag werden bijdragen van meer dan zestig landen geanalyseerd om werkwijzen en technieken op te sporen die misdadigers gebruiken om fondsen over de grens te brengen. Het verslag bevat een aantal echte gevalstudies om deze technieken toe te lichten, zoals het vervoer van grote hoeveelheden kleine coupures in vracht of per post, of een persoon die kleine hoeveelheden contanten in grote coupures bij zich heeft of verstopt heeft. Het verslag vermeldt de belangrijkste uitdagingen voor wethandhavingsdiensten, douane en andere agentschappen om het fysieke vervoer van contanten op te sporen en te beletten. Het verslag bevat “knipperlichten” en andere informatie die kunnen worden gebruikt door de meldende instellingen en beroepen, alsook alle autoriteiten die moeten samenwerken en informatie uitwisselen om de grenzen te beschermen. Deze indicatoren kunnen op mogelijke gevallen van het vervoer van contanten wijzen en bijdragen tot het opstellen van profielen en het verdere onderzoek inzake.

Thema's:
Kernwoord(en):