Neerlegging jaarrekeningen bij NBB. Enkel wanneer ze goedgekeurd zijn door de algemene vergadering van de cliënt!

17/12/2015 - IAB

Wanneer u de jaarrekening opstelt en u van uw cliënt een bevestiging van zijn akkoord over deze jaarrekening ontvangt, dient u toe te zien op het feit dat alleen een goedgekeurde jaarrekening kan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB).

Hiertoe is het belangrijk om na te gaan dat de jaarrekening niet alleen het akkoord heeft van de raad van bestuur, maar ook werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

In het belang van het correct informeren van derden kan alleen de jaarrekening, die door de algemene vergadering werd goedgekeurd, neergelegd worden bij de NBB.

Dit is voorzien in artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer de jaarrekening werd gevalideerd door de raad van bestuur van uw cliënt, dan wijst u hen er het best op dat de jaarrekening eveneens dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Het is namelijk logisch dat het resultaat van uw werk – met name de opstelling van de jaarrekening – voorgelegd wordt aan alle vennoten of aandeelhouders van de cliënt-vennootschap.

Wij wijzen u op het feit dat de beslissingen van de algemene vergadering, mits eenparig besluit van alle personen die het recht hebben om die bij te wonen, schriftelijk[1] kunnen genomen worden[2].

Wanneer uw cliënt u vraagt om de jaarrekening neer te leggen, dan raden wij u bijgevolg aan om hem een van de volgende documenten te vragen:

- Een kopie van de schriftelijke unanieme goedkeuring van de jaarrekening door de aandeelhouders of vennoten;

- Een kopie van de ondertekende notulen van de algemene vergadering die de jaarrekening heeft goedgekeurd; of

- Een bevestiging – die door de zaakvoerder of bestuurder wordt ondertekend – dat de “jaarrekening per … op datum van … werd goedgekeurd door de algemene vergadering.”

Op die manier bent u er zeker van dat de neerlegging wettelijk in orde is.

 

[1] Artikel 268, § 2 en 536, § 1, al. 2 van het Wetboek van vennootschappen.
[2] Met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Thema's:
Kernwoord(en):