Dien uw btw-klantenlisting in!

11/04/2016 - IAB

Mogelijk ontving u van de btw-administratie een bericht met als titel Dien uw btw-klantenlisting in.

Het klinkt misschien wat vreemd, maar dit is een positief gevolg van de Tax-cificatie. Dat vraagt om een woordje uitleg!

In het kader van de Tax-cificatie is de administratie ingegaan op onze vraag om bij het niet-tijdig indienen van de btw-aangiften of -klantenlistings een voorafgaandelijke herinnering te sturen naar de btw-belastingplichtigen. Zodoende kunnen die laatsten zich door de onmiddellijke indiening van de ontbrekende documenten alsnog in regel stellen.

Daarnaast werd in het kader van het project leesbaarheid van de brieven van de administratie gewerkt aan een heldere, bondige en begrijpbare taal voor de belastingplichtigen.

Niettegenstaande deze beide lovenswaardige initiatieven moeten worden toegejuicht, is er een onvolkomenheid – te catalogeren als een ‘kinderziekte’ – opgetreden. In het bericht is immers sprake van ‘uw jaarlijkse opgave’, terwijl deze herinnering mogelijk geen betrekking heeft op de btw-klantenlisting van uw kantoor.

Hoe is deze onvolkomenheid kunnen ontstaan? Bij het verzenden van de herinnering per e-mail is de administratie uitgegaan van het laatst bekende en geldige e-mailadres dat werd vermeld bij de elektronische indiening van de btw-aangifte of -klantenlisting. Indien u bij de indiening van de documenten voor uw cliënt het e-mailadres van uw kantoor heeft vermeld, dan werd het e-mailbericht bijgevolg ook naar uw kantoor verstuurd.

Wij hebben dit euvel aangekaart bij de btw-administratie en men heeft ons gemeld dat de oorzaak te wijten is aan een technisch probleem bij het verzenden van de e-mails. Er wordt door de btw-administratie onderzocht hoe dit in de toekomst kan worden verholpen.

Indien u een herinnering per e-mailbericht heeft ontvangen met betrekking tot de indiening van de btw-klantenlisting, kunnen wij u enkel aanraden om na te gaan of u wel degelijk – voor alle cliënten van uw kantoor waarvoor u een opgave moest doen – een ontvangstbewijs van de indiening heeft ontvangen. Mocht een klantenlisting per vergissing toch niet ingediend zijn, dient u dit onmiddellijk recht te zetten!

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):