Europese Commissie start raadpleging over bijzondere regeling voor kmo in kader van btw-richtlijn

13/01/2017 - EFAA

In haar btw-actieplan verbond de Europese Commissie (EC) zich ertoe een pakket vereenvoudigingsmaatregelen voor kmo’s te ontwikkelen, waaronder een herziening van de bijzondere regeling voor kmo’s. Met de huidige regeling doen zich de volgende problemen voor:

  • gebrek aan een gelijk speelveld. Leveranciers uit andere EU-lidstaten worden anders behandeld dan binnenlandse leveranciers. Het systeem moet aangepast worden op basis van het bestemmingslandbeginsel;
  • hoewel de behandeling van de kmo in de huidige regeling al veel eenvoudiger is, blijven de regels complex en leggen ze de kmo onevenredige nalevingskosten op. De Commissie zal onderzoeken hoe de nalevingskosten voor de kmo met betrekking tot een gewone btw-aangifte kunnen worden verlaagd.

De raadpleging (vragenlijst) peilt naar de standpunten van de belanghebbenden over onder meer de volgende punten:

  • de huidige btw-bepalingen voor kmo’s en hun toepassing; en
  • mogelijke veranderingen met betrekking tot de btw-bepalingen voor kmo’s (bijv. of een bijzondere btw-regeling voor de kmo nog nodig is, of de huidige facultatieve regeling verplicht zou moeten zijn voor lidstaten of zelfs de kmo, en of de vrijstellingsregelingen voor de kmo, zoals de toegepaste drempelwaarden, identiek zouden moeten zijn voor alle lidstaten).

De vragenlijst, die op 20 maart 2017 klaar zal zijn, zal worden gebruikt om de regeling voor de kmo te herzien. De EFAA roept haar leden op om hun mening te geven over de raadpleging, en zal beoordelen of een gecoördineerde reactie nodig is.

 

Thema's:
Kernwoord(en):