Algemene vergadering IAB – 22 april 2017: aanstelling commissarissen

2/03/2017 - IAB

De algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten vindt plaats op zaterdag 22 april 2017 te Square Brussels Meeting Center, Kunstberg, Brussel.

Overeenkomstig artikel 46, § 1 van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants zal tijdens deze algemene vergadering worden overgegaan tot de verkiezing van twee commissarissen (één Nederlandstalige en één Franstalige) en twee plaatsvervangende commissarissen (één Nederlandstalige en één Franstalige).

De commissarissen en plaatsvervangende commissarissen worden verkozen voor een periode van één jaar. Hun mandaat eindigt na de algemene vergadering van het IAB in 2018.

Kandideren doet u per aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, E. Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel. De kandidaturen moeten uiterlijk 30 dagen voor de algemene vergadering, die zal plaatsvinden op 22 april 2017, worden ingediend. De postdatum geldt als bewijs.

Overeenkomstig artikel 23, § 2 van het KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants moet iedere kandidatuur door ten minste tien leden gesteund zijn; deze tien leden moeten allen de kandidatuurstelling ondertekend hebben en hun lidnummer van het IAB vermelden.

Thema's:
Kernwoord(en):