Fictieve interesten op rekening-courant voor 2016

3/03/2017 - IAB

In het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2017 verscheen het koninklijk besluit tot vaststelling van VAA-bedragen die sinds 1 juni 2016 toegekend zijn.

1) Hypothecaire leningen:

  • Leningen waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering: 1,65 %
  • Andere leningen: 1,78%.

2) Niet-hypothecaire leningen over een overeengekomen termijn

  • Leningen om de aankoop van een wagen te financieren: 0,06%
  • Andere leningen:0,13%.

3) Niet-hypothecaire leningen zonder overeengekomen termijn: 9,27%

Bron: Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet

 

Thema's:
Kernwoord(en):