Vlaanderen kohierde in 2016 129,5 miljoen minder erfbelasting in dan in 2015

20/04/2017 - IAB

De Vlaamse Belastingdienst inde in 2016 1,38 miljard euro aan erfbelastingen. Dat is 129,5 miljoen euro minder dan in 2015. Toen kohierde ze nog 1,51 miljard euro in. Dat stelt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein in antwoord op een schriftelijke vraag.          

Tommelein wijt het grote verschil aan de overname van de inning door de Vlaamse Belastingdienst in 2015. De FOD Financiën inde namelijk vanaf medio 2014 geen erfbelasting meer en schoof de overige dossiers door naar 2015. Daarnaast kohierde de Vlaamse Belastingdienst ook de historische aangiften in die op het moment van de overname nog niet volledig betaald waren.

Na weglating van de historische aangiften is er sprake van een kleine daling in 2016. Het ingekohierde bedrag in 2016 is in dat geval 1,374 miljard euro en in 2015 1,389 miljard euro. De ontvangsten uit de schenkbelasting beliepen in 2016 overigens 378,7 miljoen euro.

Bron: Belga

Thema's:
Kernwoord(en):