Alle indieningsdata zijn bekend

4/05/2017 - FOD Financiën

Zoals eerder aangekondigd tijdens, bevestigt de FOD Financiën de indieningsdata van de verschillende aangiften:

 

Aangifte

Papieren

Elektronisch

Via mandataris

Personenbelasting

29.06.2017

13.07.2017

26.10.2017

Belasting niet-inwoners – natuurlijke personen

09.11.2017

07.12.2017

07.12.2017

Vennootschapsbelasting

(*)

27.09.2017

---

Belasting niet-inwoners - vennootschappen

(*)

27.09.2017

---

Rechtspersonenbelasting

(*)

27.09.2017

---

(*) In geval van overmacht blijft het mogelijk om een papieren aangifte in te dienen. De termijn zal dezelfde zijn als de termijn van de elektronische aangifte.

De FOD Financiën informeert dat:

  • Biztax op 1 juni 2017 zal openen voor het aanslagjaar 2017.
  • Tax-on-web op 14 september beschikbaar zal zijn voor de belasting niet-inwoners, aanslagjaar 2017.

 

Thema's:
Kernwoord(en):