Geen rechtsonzekerheid over beslissingen rulingdienst

18/05/2017 - IAB

Een tijd geleden heeft de Raad van State de benoeming van de Franstalige collegeleden van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken vernietigd, waardoor de dienst tijdelijk geen beslissingen meer kan nemen. Dat heeft echter geen invloed op de rechtszekerheid van de genomen beslissingen, aldus de minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

De minister verzekerde in de kamer namelijk dat de belastingplichtigen steeds rulingaanvragen kunnen blijven indienen. De medewerkers van de rulingdienst zullen de dossiers vervolgens onderzoeken en beslissingen voorbereiden. Dat moet ervoor zorgen dat het nieuwe college deze na zijn aantreden zo snel mogelijk kan formaliseren.

Bron: Belga

Thema's:
Kernwoord(en):