Ontvangen premie aandelenoptie - Cassatie komt tot hetzelfde besluit als de CBN

6/06/2017 - CBN

Het Hof van Cassatie heeft een uitspraak gedaan in haar arrest van 6 april 2017 (F.150180.F/1) over de boekhoudkundige verwerking van een ontvangen optiepremie op het ogenblik van de uitoefening van de optie.

De CBN bracht hieromtrent reeds advies uit in 1993 (CBN-advies 167/1) en een update van dit advies in 2012 (CBN-advies 2012/18). De door de CBN hierin voorgeschreven boekhoudkundige verwerking is in lijn met deze uitspraak van het Hof van Cassatie.

De CBN schrijft voor dat de optiepremie die als uitgestelde opbrengst (rekening 498) werd geboekt, als opbrengst moet worden geboekt op de vervaldag van de optie. Dit impliceert dat de premie niet gebruikt mag worden ter compensatie van de gerealiseerde minderwaarde op het moment van de uitoefening van de optie door de optiehouder. Dit laatste wordt nu ook bevestigd door het Hof van Cassatie.

Bron: http://www.cnc-cbn.be/nl/news

Thema's: Boekhouding > Belgisch boekhoudrecht en boekhoudleer
Kernwoord(en):