Overzicht van alle recente ontwikkelingen op gebied van antiwitwas

28/07/2017 - Roger Lassaux, belastingconsulent - IAB

De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme komt in het nieuws regelmatig aan bod. De laatste tijd werden namelijk veel documenten gepubliceerd op dat gebied, die wij graag onder uw aandacht brengen. Toegegeven: de meeste kent u allicht al, ofwel omdat u ze gewoon bent (de publicatie ervan wordt elk jaar geanalyseerd) ofwel omdat we de ontwikkelingen op de voet volgen.                   

Jaarverslag CFI

We beginnen met het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Traditioneel wordt in deze jaarlijkse bijdrage kwantitatieve (statistieken) en kwalitatieve (trends, typologieën) informatie meegedeeld, die uiteraard met de nodige aandacht doorgenomen moet worden. De grondige analyse van de cijfers en aldus aangetoonde trends zijn van cruciaal belang, onder meer op het gebied van risicogeoriënteerde aanpak, en zullen eerst worden toegelicht.

Antiwitwasrichtlijn omgezet in Belgisch recht

De Kamer heeft op 20 juli 2017 een wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten goedgekeurd. Die werd eerder al op 18 juli aangenomen door de Commissie voor de Financiën. Daarmee wordt de vierde AML-richtlijn omgezet in Belgisch recht. De wet zal binnenkort ook in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Deze wet werkt de regeling ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme volledig bij op basis van belangrijke ontwikkelingen die op Europees en internationaal niveau werden aangenomen.

Eerder heeft het Instituut al in een speciaal dossier antiwitwas op gewezen dat deze evolutie heel wat nieuwe maatregelen omvat, met betrekking tot de uitoefening van de waakzaamheidsplicht, de opname van de stagiairs in het toepassingsgebied van de wet van 11 januari 1993, de uiteindelijke begunstigden en de politiek prominente personen. Dat heeft een aanzienlijke invloed op het opstellen van het reglement, de circulaire en de handleiding interne procedure van het kantoor. Al die documenten zullen zo snel mogelijk bijgewerkt worden. Bovendien zullen we binnenkort een tabel ter beschikking stellen waarin duidelijkheid wordt verschaft over de veranderingen in de verschillende artikelen van de wet van 11 januari 1993.

Gemeenschappelijk evaluatieverslag van GAFI-FATF

Als gevolg van de gemeenschappelijke evaluatie van België door de GAFI-FATF bevindt ons land zich in een verscherpte follow-upprocedure. Tegen 15 september 2017 zal het MER 2015 geactualiseerd worden, waarna we aanvullende inlichtingen kunnen verwachten. Na de verschijning van het finale verslag eind 2017 zal in elk geval een nieuwe beoordeling van de technische overeenstemming van België worden uitgevoerd (onder meer rekening houdend met de veranderingen die werden doorgevoerd door de omzetting van de 4de richtlijn in het Belgisch recht). Ook zal een controle worden uitgevoerd om uit te maken of de maatregelen die werden aanbevolen om de in 2015 vastgestelde tekortkomingen weg te werken, werden toegepast. We volgen dit dossier met veel interesse op. Voorts leveren we steeds een sterke bijdrage aan de ontwikkeling van een brede argumentatie om aan te tonen dat het beroep zich daadwerkelijk inzet in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.    

Nu de kaarten op tafel liggen, dienen we een antwoord te kunnen geven op twee kernvragen, waaraan vanzelfsprekend een debat zal worden gewijd:

  • Wat houdt dat allemaal in? Wat zijn de veranderingen en hun weerslag in uw dagelijkse werking?
  • Wat zal het Instituut op korte en middellange termijn ondernemen om te helpen bij de interpretatie en toepassing?
In de komende weken leest u er meer over.

Thema's:
Kernwoord(en):