Toevoeging van 9 personen en 4 entiteiten op de Noord-Korea sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

9/08/2017 - FOD Financiën

De FOD Financiën informeert dat Resolutie 2371 (2017), aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 5 augustus 2017, 9 personen en 4 entiteiten toegevoegd heeft aan de lijsten van de personen en entiteiten geviseerd door de beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea.

Het betreft volgende personen en entiteiten:

Personen

1. CHOE CHUN YONG
2. HAN JANG SU
3. JANG SONG CHOL
4. JANG SUNG NAM
5. JO CHOL SONG
6. KANG CHOL SU
7. KIM MUN CHOL
8. 
KIM NAM UNG
9. PAK IL KYU

Entiteiten

1. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
2. KOREAN NATONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
3. 
KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
4. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES

Iedereen heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen en entiteiten te bevriezen. Het is ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten.

Daarnaast is het verplicht om alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de bevriezingsmaatregelen, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.bemailto:quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over deze mail.

De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.

Daarom zal eerstdaags een ministerieel besluit worden gepubliceerd waarbij de beslissing in Resolutie 2371 (2017) om personen en entiteiten toe te voegen aan de Noord Korea sanctielijst van kracht worden in België en dit vanaf de dag waarop de beslissing werd genomen (5 augustus 2017) tot het tijdstip dat de beslissing is omgezet in Europees recht.

Gelet op het belang van deze preventieve maatregel, verzoeken wij u de inhoud van dit bericht te verspreiden en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen.

Thema's:
Kernwoord(en):