Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

24/08/2017 - FOD Financiën

Op 18 augustus 2017 heeft het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad besloten om 1 persoon toe te voegen aan de lijst van de personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

Het betreft volgende persoon:

  1. SHANE DOMINIC CRAWFORD

Meer informatie over deze persoon vindt u in de mededeling met referentie SCA/2/17(28) van het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité.

Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van de personen en entiteiten op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten.

Daarnaast is het verplicht om alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de bevriezingsmaatregelen, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over deze mail.

De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.

Daarom zal eerstdaags een ministerieel besluit worden gepubliceerd waarbij de beslissing van het ISIS (Da’esh)/Al-Qaida Sanctiecomité om personen en entiteiten toe te voegen aan de ISIS (Da’esh)/Al-Qaida sanctielijsten van kracht worden in België en dit vanaf de dag waarop de beslissingen werden genomen (18 augustus 2017) tot het tijdstip dat de beslissing is omgezet in Europees recht.

Gelet op het belang van deze preventieve maatregel, verzoeken wij u de inhoud van dit bericht te verspreiden en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen.

Thema's:
Kernwoord(en):