Fiscale inkomsten liggen op schema

13/09/2017 - IAB

Uit een analyse van de cijfers uit de eerste helft van 2017, die de FOD Financiën heeft uitgevoerd, blijkt dat de fiscale inkomsten op schema liggen. Dat is te danken aan de hervormingen die de regering heeft uitgevoerd en aan de aantrekkende Europese conjunctuur.

Tot juli groeiden de fiscale ontvangsten met 8,2 procent in ESR-termen (Europees Stelsel van Rekeningen) en 11,9 procent in kastermen.

Directe belastingen

De directe belastingen tonen een groei van 15,95 procent in kastermen. De voorafbetalingen nemen met 26,51 procent of 1,59 miljard euro toe, terwijl in de begrotingscontrole een groei van 12,4 procent was voorzien. Mogelijk volgt nog een verschuivingseffect naar het einde van het jaar, maar volgens de analyse van de FOD Financiën zien de ontvangsten er veelbelovend uit.

De bedrijfsvoorheffing stond op 2,41 procent groei, tegenover een geplande 3,25 procent. Dat verschil wordt verklaard doordat de impact van de laatste indexering nog niet in de cijfers is opgenomen. Bij de roerende voorheffing bedraagt de groei 13,37 procent. Dat is een pak hoger dan de voorziene 7,15 procent, maar in dat cijfer moet in december allicht een grote teruggave worden verrekend.

De kohieren leveren voorlopig een meerwaarde van 3 miljard euro op, of 54 procent van de totale groei van de directe belastingen.

Indirecte belastingen

Bij de indirecte belastingen bedraagt de groei voor de douane en accijnzen na zeven maanden telkens 6,29 procent. De douanerechten vallen wat lager uit dan de geprogrammeerde 7,59 procent, maar bij de accijnzen bedroeg de voorziene groei dan weer 2,8 procent. Bij de overige directe belastingen staat de teller momenteel op een groei van 9,3 procent, tegenover een begrote toename van 7,03 procent.

De btw-ontvangsten namen voorlopig 4,89 procent toe tegenover een voorziene jaargroei van 4,76 procent. Bij de diverse rechten en taksen valt op dat de bankentaks momenteel 780 miljoen euro opbrengst laat zien. Dat is iets lager dan de vooropgestelde 805 miljoen euro.

Bron: Belga

Thema's:
Kernwoord(en):