Verrekenprijzen – indiening formulieren in pdf nog mogelijk tot 30 september 2017

25/09/2017 - Axelle Dekeyser

Enkele dagen geleden hebben we de problemen met betrekking tot de indiening van formulieren inzake verrekenprijzen, die enkele leden ons hebben meegedeeld, aangekaart met de FOD Financiën.

Situatie tot 12 september 2017

Tot 12 september 2017 kon men de formulieren inzake verrekenprijzen in pdf-bestand opsturen naar BEPS13@minfin.fed.be. De procedure werd toegelicht op de website van de FOD Financiën in de rubriek Verrekenprijzen – BEPS 13.

Indieningsmodaliteiten aangepast op 13 september 2017

Sinds 13 september 2017 werd die mogelijkheid om formulieren per e-mail te sturen naar BEPS13@minfin.fed.be niet meer opgenomen op de website van de FOD Financiën.  Op de website stond vervolgens het volgende bericht: “Het groepsdossier, het lokaal dossier en het landenrapport kunnen worden ingediend via MyMinfinPro door een geldig XML-bestand op te laden en te versturen.”

Het Instituut heeft daarom contact opgenomen met de FOD Financiën teneinde te achterhalen waarom de mogelijkheid tot indiening van de formulieren per e-mail naar BEPS13@minfin.fed.be, zo kort voor het verstrijken van de termijn van 30 september 2017 zonder voorafgaand bericht werd verwijderd. Dit leidde tot een onzekerheid over de manier waarop de economische beroepsbeoefenaars voortaan te werk moesten gaan.

Contact met FOD Financiën: vraag naar verlenging van de indiening van formulieren in pdf via BEPS13@minfin.fed.be

Na onze onmiddellijke tussenkomst bij de FOD Financiën werd beslist om de mogelijkheid tot indiening van pdf-formulieren via BEPS13@minfin.fed.be te verlengen tot 30 september 2017.

Wij stellen vervolgens ook vast dat de FOD Financiën in die zin ook zijn website heeft aangepast:

Voor het indienen van de notificatieplicht en het lokaal dossier mag tijdens een overgangsperiode nog gebruik worden gemaakt van het e-mailadres BEPS13@minfin.fed.be ofwel het volgende postadres:

FOD Financiën
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Administratie Grote Ondernemingen
Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles
Afdeling Sectorcoördinatie
Kruidtuinlaan 50 bus 3354
1000 Brussel

Deze overgangsmaatregel is van toepassing tot en met 30.09.2017 voor:

- het lokaal dossier dat integrerend deel uitmaakt van een aangifte inkomstenbelastingen met een aangiftetermijn ten laatste op deze datum;

- de notificatieplicht ten laatste in te dienen op deze datum.

U kunt voortaan dus opnieuw de formulieren per e-mail indienen bij de FOD Financiën.

Het Instituut beveelt u tot slot aan om regelmatig de website van de FOD Financiën te raadplegen. Die geeft namelijk extra verduidelijking omtrent de verplichte documentatie inzake verrekenprijzen.

 

 

 

 

 

Thema's:
Kernwoord(en):