Kernkabinet heeft akkoord over vennootschapsbelasting en effectentaks

11/12/2017 - IAB

Het kernkabinet heeft op 8 december een akkoord bereikt over de vennootschapsbelasting en de effectentaks. De voorbije dagen kwamen veel kritische adviezen van de Raad van State en verschillende vakbonden en werkgeversorganisaties binnen over die twee dossiers uit het Zomerakkoord.

Antimisbruikbepaling gekoppeld aan effectentaks

De effectentaks werd in oktober al bijgestuurd. Voor de taks op de effectenrekeningen sprak het kernkabinet een nieuwe antimisbruikbepaling af. Gewone effecten die vanaf nu worden omgezet in aandelen op naam, zullen nog een jaar lang kunnen worden belast. Die omzetting werd immers gezien als een mogelijke vluchtweg om de taks te ontwijken.

Vennootschapsbelasting

Nu binnen het kernkabinet een akkoord bereikt is over de vennootschapsbelasting, wil de regering eerst een aantal zaken aftoetsen met Europa. De fiscale consolidatie die België vanaf 2020 wil invoeren, wordt met een jaar vervroegd. Dankzij die maatregel kunnen groepen bedrijven winsten en verliezen van hun verschillende dochterondernemingen verrekenen.

Parlement

De teksten verhuizen binnenkort naar het parlement, waar ze ook aan elkaar gekoppeld blijven.

Bron: Belga

Thema's:
Kernwoord(en):