Ondernemingen maken steeds meer gebruik van de cloud en van sociale media

19/12/2017 - IAB

In België koopt 40% van de bedrijven cloudcomputingdiensten, d.i. een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce in ondernemingen die werd gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Deze diensten worden vooral gewaardeerd door ondernemingen met minstens 250 mensen (76%) en ondernemingen die actief zijn in de ICT-sector (77%).

21% van de Belgische ondernemingen die ten minste 10 mensen tellen heeft bestellingen ontvangen via een website of app, d.i. een stijging van 1 procentpunt in vergelijking met het jaar ervoor. Bij ondernemingen met ten minste 250 personen wordt een stijging van 2 procentpunt opgetekend: van 41% in 2016 naar 43% in 2017.

Eén op vijf ondernemingen gebruikt haar eigen website of haar eigen apps om online bestellingen te ontvangen. Voor ondernemingen van ten minste 250 personen bedraagt dit percentage 43%.

58% van de ondernemingen gebruikt sociale media (+ 5% in vergelijking met 2016), en dit voornamelijk om het imago0 van de onderneming te ontwikkelen of producten te commercialiseren en om personeel te rekruteren. Dit percentage loopt op tot 88% voor ondernemingen met meer dan 250 personen.

In België hebben bijna alle ondernemingen toegang tot het internet (99,6%), bijna uitsluitend via een breedbandverbinding. Bijna negen van de tien ondernemingen met ten minste 250 personen stelt ICT-specialisten te werk.

Bron: Belga

Thema's:
Kernwoord(en):