Zeven van de tien Belgische innovatieve bedrijven genieten van overheidssteun voor R&D

19/12/2017 - IAB

Uit een studie bij een honderdtal Belgische bedrijven met een verschillende omvang, die werd uitgevoerd door Dedicated op vraag van het Observatorium voor de publieke financiering van innovatie en R&D van Fiabilis Consulting Group, blijkt dat zeven van de tien Belgische innovatieve bedrijven van overheidssteun genieten om hun onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (R&D) te financieren.

De studie brengt ook aan het licht dat 73 % van de bedrijven die steun krijgt in de laatste drie jaren ten minste een gedeeltelijke vrijstelling heeft toegepast van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Hierdoor is deze fiscale incentive de belangrijkste overheidssteun voor onderzoek in België.

Bovendien heeft 62% van de bedrijven die de laatste drie jaar een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing heeft verkregen de tewerkstelling in R&D gehandhaafd en heeft 38% dankzij deze steun de tewerkstelling in R&D uitgebreid. 49 % (d.i. de helft van de ondernemingen) heeft met deze steun één of meerdere R&D-projecten behouden en 15% is met deze steun een R&D-project gestart.

Tot slot heeft 47 % van de ondervraagde bedrijven de jongste 3 jaren hun personeelsbestand uitgebreid, in 48% is het aantal werknemers stabiel gebleven en bij 5% werd een terugval opgetekend.

Zeker een aanrader om dit met uw klanten te bespreken!

Bron: Belga

Thema's:
Kernwoord(en):