Aangifte Venn.B. – aanslagjaar 2009: deadlines

17/06/2009 - Roger Lassaux

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2009 werd het aangifteformulier voor aanslagjaar 2009 gepubliceerd. De aangifte Venn.B. moet worden ingediend tegen 15 september 2009. Wie de aangifte elektronisch indient via Vensoc, beschikt over een bijkomende maand. De deadline werd dus vastgesteld op 15 oktober 2009, zoals ook blijkt op de website van FOD Financiën.

Thema's: Fiscaliteit > Fiscale procedure;Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):